Over ons

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen is in oktober 2020 opgericht en vertegenwoordigt een groep bezorgde IT-beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity. Zij zien dat de overheid nog steeds volledig op computers vertrouwt om de verkiezingsuitslag mee uit te rekenen op de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, ondanks het mogelijke risico van een gehackte uitslag.

De stichting wil de samenleving, Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en gemeentes bewust maken van nut en noodzaak van een controle van de computeruitslagen door de stemtotalen uit de processen-verbaal van stembureaus bij elkaar op te tellen (handmatig of via een andere onafhankelijke verificatie), en te controleren of het resultaat overeenkomt met de door de computer berekende uitslag. Als die overeenkomen dan is de uitslag betrouwbaar. Wanneer de verificatie op alle niveaus wordt uitgevoerd, kunnen menselijke telfouten worden ondervangen en hebben hackers geen kans meer.

Support people

Daarnaast heeft de stichting zich tot doel gesteld om het bewustzijn in de samenleving te vergroten dat software niet vertrouwd kan worden in verkiezingsprocessen, en zeker niet om zonder grondige handmatige validatie de definitieve verkiezingsuitslag mee uit te rekenen. Software zou alleen gebruikt moeten worden om de handmatige of onafhankelijk uitgevoerde optellingen te valideren die leidend zouden moeten zijn.

De integriteit van een verkiezingsuitslag moet onweerlegbaar zijn en niet tot discussies leiden. Er is nu een hackrisico dat eenvoudig weggenomen kan worden door handmatig op te tellen.

bestuursleden

Het bestuur van Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen bestaat uit de volgende leden:

ing. Sijmen ruwhof

Voorzitter

Freelance Security Consultant & Ethisch Hacker 
WEBSITE

prof. dr. herbert bos

Secretaris

Hoogleraar Systeembeveiliging aan de Vrije Universiteit Amsterdam
WEBSITE

ron van workum

Penningmeester

Freelance Enterprise Security Architect
LINKEDIN

comite van aanbeveling

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen heeft haar bevindingen voorgelegd aan wetenschappers in Nederland op het gebied van computerbeveiliging. De volgende hoogleraren en experts steunen de boodschap in het rapport dat voor de verkiezingsuitslag niet blind vertrouwd mag worden op hackbare computers en dat onafhankelijke verificatie noodzakelijk is:

Prof. dr. michel van eeten

Lid Cyber Security Raad
Technische Universiteit Delft
LINKEDIN

Prof. dr. BART JACOBS

Lid Cyber Security Raad
Radboud Universiteit
WEBSITE

Prof. dr. lokke moerel

Lid Cyber Security Raad
Tilburg University
LINKEDIN

Prof. dr. bibi van den berg

Lid Cyber Security Raad
Universiteit Leiden
LINKEDIN

Prof. dr. sandro etalle

Technische Universiteit Eindhoven
LINKEDIN

Prof. dr. marten van dijk

Centrum Wiskunde & Informatica
University of Connecticut
LINKEDIN

Prof. dr. Joan Daemen

Radboud Universiteit
LINKEDIN

Prof. dr. tanja lange

Technische Universiteit Eindhoven
WEBSITE

Prof. dr. nele mentens

Universiteit Leiden
LINKEDIN

Prof. dr. Marko van Eekelen

Open Universiteit
LINKEDIN

Prof. dr. Ronald cramer

Centrum Wiskunde & Informatica
Universiteit Leiden
WEBSITE

Prof. dr. Lejla Batina

Radboud Universiteit
LINKEDIN

Prof. dr. aiko pras

Universiteit Twente
LINKEDIN

dr. ing. Matthijs koot

Universiteit van Amsterdam
LINKEDIN

Meedoen?

Als stichting zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen ons te helpen om Nederlandse verkiezingen veiliger en weerbaarder te maken tegen (digitale) inmenging van buitenaf en binnenuit. Kom jij ons team versterken?
Meld je aan als vrijwilligerSamen sterker

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

Bevordert en verdedigt integere, gecontroleerde en transparante verkiezingen in Nederland.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram