Hoogleraren cyber-security, -specialisten en ethisch hackers zijn het met elkaar eens:

Een verkiezingsuitslag berekenen met alleen optelsoftware, zonder onafhankelijke nacontrole, is onverantwoord en onacceptabel

Overheid vertrouwt wederom op hackbare computers om in maart 2021 de Tweede Kamer-verkiezingsuitslag uit te rekenen

Datum: 9 november 2020

Procesoverzicht

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Er wordt met potlood en papier gestemd in tussen de 9.000 en 10.000 stembureaus. 's Avonds worden alle stemmen handmatig geteld in stembureaus en de totalen opgeschreven in een proces-verbaal. De processen-verbaal worden naar het gemeentelijk centraal stembureau gebracht. Vervolgens typen ambtenaren de processen-verbaal over in een computerprogramma (genaamd Ondersteunende Software Verkiezingen 2020). Wanneer dat klaar is wordt de uitslag geprint. Deze uitdraai wordt door de burgemeester ondertekend en is daarmee definitief in een gemeente.

Controle op totalen wordt niet nodig gevonden

De Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en gemeentes vinden het niet nodig om de totalen te verifiëren. Dat kan bijvoorbeeld door handmatig stemtotalen uit processen-verbaal bij elkaar op tellen en het resultaat te vergelijken met de uitslag die door de computer werd berekend. Terwijl alleen op die manier mogelijke hacks en manipulaties aan het licht komen. Een belangrijke reden waarom de Kiesraad en BZK het niet nodig vindt om ook handmatig op te tellen is dat de optelcomputers niet op internet zijn aangesloten.

Buitenlandse en binnenlandse mogelijkheden tot hacken

Buitenlandse inlichtingendiensten hebben echter geavanceerde hackmogelijkheden, veel budget, en goed doordachte plannen om zelfs toegang tot de meest afgeschermde militaire computernetwerken te krijgen als ze dit echt willen. Buitenlandse inlichtingendiensten beschikken over de technische vaardigheden om de uitslag te beïnvloeden door bij de gemeentes in te breken. Daarnaast hebben opportunistische, afgeperste of omgekochte gemeentelijke systeembeheerders de technische mogelijkheden om eigenhandig en ongezien de software op de optelcomputers aan te passen om de met de uitslag te frauderen.

Computers niet veilig genoeg

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen is van mening dat computers niet veilig genoeg zijn om erop te vertrouwen bij een verkiezing, rekening houdend met mogelijke dreigingen en de ongekende impact van een gehackte verkiezing. Computers kunnen worden gehackt, zeker als de belangen groot zijn. Een verkiezing hoort zo transparant, robuust en weerbaar te zijn dat deze bestand is tegen externe inmenging (zelfs als het gaat om buitenlandse inlichtingendiensten), maar ook tegen inmenging van binnenuit.

Hackbare verkiezingen tegen gaan

Verzekerde telling fractie van verkiezingskosten

Om twijfel over de uitslag weg te nemen moet onafhankelijke verificatie van de resultaten verplicht worden. De kosten om de optelling te verifiëren, bijvoorbeeld door handmatig op te tellen of te laten verifiëren door derden, vallen in het niet bij de totale kosten en impact van een gehackte verkiezing. Het is dan ook een no-brainer om deze maatregel door te voeren. De stichting wil dat een verificatie van de computeruitslagen wordt ingevoerd, zodat onze democratie weerbaar wordt tegen hedendaagse dreigingen en risico's.

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

Bevordert en verdedigt integere, gecontroleerde en transparante verkiezingen in Nederland.
alarm linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram