< Nieuwsberichten

14 april 2023

Benoeming Herbert Bos als lid Kiesraad

Door:
Webmaster

De Kiesraad meldt in haar persbericht vandaag dat medeoprichter van de stichting Herbert Bos is vandaag voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 juli 2023:

"Prof. dr. ir. Herbert Bos is hoogleraar beveiliging van computersystemen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft ruime kennis van digitale veiligheid van verkiezingen. Zijn onderzoek op de universiteit richt zich op het vinden en verhelpen van kwetsbaarheden in computersystemen. Hij volgt Ronald Prins op die de Kiesraad per 1 juli verlaat.

Naast zijn hoogleraarschap geeft Herbert Bos mede leiding aan het AMSec Research Cluster en aan de afdeling Computer Science van de VU. Ook is hij lid van de Stuurgroep Cybersecurity van de VU. Herbert Bos is een van de hoofdauteurs van de drie edities van de Nationale Cyber Security Research Agenda."

De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht van Bos op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In goed onderling overleg heeft Herbert Bos besloten om zijn bestuurslidmaatschap van de stichting stop te zetten per 1 juli 2023.

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

Bevordert en verdedigt integere, gecontroleerde en transparante verkiezingen in Nederland.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram